Info: a gift card with the phrase "Baraka Allah lakuma wa baraka alikuma wa jama'a bainakuma fe khair" in Arabic, to greet newly married.

Dimensions: 11 x 11 cm.

Baraka Allah Lakuma

SKU: 2541
﷼22٫00Price